TIETOSUOJASELOSTE

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tässä selosteessa kerromme, mitä varten käsittelemme henkilötietoja ja mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi käsittelyn suhteen.

 

 1.Rekisterinpitäjä

Scandia Trade Oy

Y-tunnus 2386879-3

Vanha Turuntie 69 D13

02940 Espoo

info@lumousdesign.fi

www.lumousdesign.fi

Puh. 045 165 3250

 

 2. Rekisterinpitäjän edustaja

 Jaana Bardala

 

3. Rekisterin nimi

LUMOUS design –verkkokaupan asiakasrekisteri

 

 4. Mitä tietoja keräämme

  • etunimi, sukunimi, syntymäaika
  • postiosoite, sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • tilaus- ja laskutustiedot

 

5. Tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltään Lumous design -verkkosivujen sekä sähköpostin kautta.

 

 6. Miten käytämme tietojasi

Käytämme tietojasi tilauksen toteuttamiseen. Tilauksen tekeminen edellyttää, että hyväksyt toimitusehtomme ja tietosuojakäytäntömme. Käytämme tietojasi tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen, arkistointiin, asiakassuhteiden hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen.

 

 7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa lain sallimissa rajoissa Scandia Trade Oy:n yhteistyökumppaneille siinä määrin, kun se on asiakkaan antaman toimeksiannon kannalta tarpeellista.

 

 8. Tietojen säilytys

Säilytämme tietojasi asiakassuhteen ajan, sekä kirjanpitolaissa määrätyn ajan.

 

 9. Tietojen suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet –palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

12. Tietosuojalausunnon muuttaminen

Scandia Trade Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojalausuntoa.